Nieuws

woensdag, 19 oktober, 2016

Het weekend van 15 en 16 oktober jl. vond de 2de editie van Levensloop Genk plaats.
Net als vorig jaar vormde onze school een team en was 24 uren in beweging om zo de stichting tegen Kanker te steunen.
We verkochten ook meer dan 200 kaarsenzakjes die tijdens de kaarsenprocessie een mooie plaats op het domein kregen.
Samen wandelde ons team, bestaande uit directie, leden van de administratie, leerkrachten, ouders en leerlingen maar liefst 700 km. Dat komt overeen met de afstand van Genk tot Kopenhagen.
Als school mochten wij het bedrag van € 2145 overmaken aan dit goede doel.
In totaal bracht deze editie van Levensloop €175.000 op!
Een dikke dankjewel aan alle sympathisanten en graag tot volgend jaar!

dinsdag, 4 oktober, 2016

Vorig schooljaar heeft men in de vestiging De Reinpad alles op alles gezet om de groene vlag te behalen. Deze erkenning geeft aan dat onze school goed zorgt draagt voor de natuur.

Vrijdag 30 september jl. trokken de groene kadees onder begeleiding van de leerkrachten uit de MOS-werkgroep met de trein naar Brussel om daar deze groene vlag in ontvangst te nemen. Het was een hele belevenis en een onvergetelijk moment.

De vlag zal een mooie plaats krijgen in De Reinpad.

dinsdag, 27 september, 2016
Op zaterdag 15 oktober vanaf 15.00 zullen verschillende leerkrachten onze school vertegenwoordigen op het Levensloop evenement. We zullen gedurende 24 uur in beweging blijven, om het negatieve woord kanker in de belangstelling te brengen. Wie wil kan mee wandelen, wie wil kan ons sponsoren. Via onderstaande link kom je tot bij ons Levenloop team!
 
vrijdag, 16 september, 2016

Vriendschapsdag in onze school!

Vandaag, vrijdag 16 september, vond in onze school de jaarlijkse vriendschapsdag plaats. Met deze dag willen we extra inzetten op het creëren van een goede sfeer tussen de kinderen onderling.

Er werden door de leerkrachten heel wat activiteiten georganiseerd waarbij de kinderen de kans kregen om elkaar op een andere manier te leren kennen, om elkaar pluimpjes te geven, te dansen met elkaar, samen eens te ravotten, … .

Wij zijn er zeker van dat er weer mooie vriendschappen zijn ontstaan!

vrijdag, 9 september, 2016

Dit schooljaar starten wij binnen ons jaarthema met een nieuw project, nl. kwartiermakers!

Dit houdt in dat elke dag in elke klas 15 minuten gelezen wordt.

Waarom is 15 minuten lezen per dag belangrijk?

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, lezen1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.

 

Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier.

 

Voor meer info kun je steeds terecht bij de klastitularis of de zorgcoördinator

donderdag, 1 september, 2016

Dinsdag 30 augustus jl. was het een hoogdag  voor onze school. Die dag werd immers onze nieuwbouw van de wijkschool officieel geopend.

In aanwezigheid van  Vlaams  minister van Welzijn en buurman van Gelieren de heer Jo Vandeurzen, de burgemeester en schepenen van de stad  Genk, de leden van de Raad van Bestuur en de algemeen directeur van onze Scholnegroep en nog heel wat andere genodigden, was het de eer aan de Voorzitter van de Raad van het GO! de heer Eddy Baldewijns om het lint door te knippen en de school te openen.

Het was een mooi  moment voor onze school! De leerkrachten kijken er naar uit om de leerlingen te mogen verwelkomen in deze moderne bouw, voorzien van alle technische faciliteiten.

vrijdag, 29 juli, 2016

Woensdag 29 juni mochten 103 zesdejaars hun getuigschrift basisonderwijs in ontvangst nemen tijdens de plechtige proclamatie.

In aanwezigheid van hun ouders en genodigden kwamen zij beurtelings heel fier tot bij hun leerkracht om dit document in ontvangst te nemen.

De proclamatie werd opgeluisterd door verschillende muzikale intermezzo’s gebracht door onze eigen leerlingen.

Veel succes aan deze leerlingen met hun verdere studies.

      

woensdag, 29 juni, 2016

Woensdag 29 juni om 14.00u. was het een bijzonder moment voor de kleuters van de 3de kleuterklas van onze school. Zij namen afscheid van hun kleutertijd en ontvingen uit handen van hun juf hun kleuterdiploma.

Het was een mooie viering waarbij de kleuterjuffen aan de hand van gedichten terugblikten op de kleuterperiode van deze kinderen.

We wensen al deze kleuters veel succes in het 1ste leerjaar.

       

zaterdag, 25 juni, 2016

Het weer speelde dit jaar heel wat parten voor het schoolfeest in Gelieren. Eerst werd het al een keertje uitgesteld omwille van de weersomstandigheden, maar ook zaterdag 25 juni, leek het allemaal fout te lopen.

Dankzij de positieve ingesteldheid van iedereen werd het om 16.00u. toch nog droog en konden al onze leerlingen stralen op hun schoolfeest. Het werd nog een zeer leuke, kleurrijke en fijne namiddag.

Bedankt aan iedereen voor het begrip en de steun! 

   

maandag, 20 juni, 2016

Na een periode van 2 jaar was het vrijdag 10 juni een grote dag voor de wijkschool. Die dag werd de nieuwbouw opgeleverd en werden wij de trotse eigenaar van een prachtig gebouw voorzien van alle faciliteiten om goed onderwijs te kunnen gegeven.

Het is het architectenbureau M10-architecten die instonden voor het ontwerp van het gebouw. De aannemer was Margema. Gedurende twee jaar werd er door alle partijen om tot dit mooie resultaat te komen.

Donderdag 30 augustus zal de officiële inhuldiging plaatsvinden

Pagina's