Nieuws

dinsdag, 27 september, 2016
Op zaterdag 15 oktober vanaf 15.00 zullen verschillende leerkrachten onze school vertegenwoordigen op het Levensloop evenement. We zullen gedurende 24 uur in beweging blijven, om het negatieve woord kanker in de belangstelling te brengen. Wie wil kan mee wandelen, wie wil kan ons sponsoren. Via onderstaande link kom je tot bij ons Levenloop team!
 
vrijdag, 16 september, 2016

Vriendschapsdag in onze school!

Vandaag, vrijdag 16 september, vond in onze school de jaarlijkse vriendschapsdag plaats. Met deze dag willen we extra inzetten op het creëren van een goede sfeer tussen de kinderen onderling.

Er werden door de leerkrachten heel wat activiteiten georganiseerd waarbij de kinderen de kans kregen om elkaar op een andere manier te leren kennen, om elkaar pluimpjes te geven, te dansen met elkaar, samen eens te ravotten, … .

Wij zijn er zeker van dat er weer mooie vriendschappen zijn ontstaan!

vrijdag, 9 september, 2016

Dit schooljaar starten wij binnen ons jaarthema met een nieuw project, nl. kwartiermakers!

Dit houdt in dat elke dag in elke klas 15 minuten gelezen wordt.

Waarom is 15 minuten lezen per dag belangrijk?

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! Kinderen die dat doen, lezen1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.

 

Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier.

 

Voor meer info kun je steeds terecht bij de klastitularis of de zorgcoördinator

donderdag, 1 september, 2016

Dinsdag 30 augustus jl. was het een hoogdag  voor onze school. Die dag werd immers onze nieuwbouw van de wijkschool officieel geopend.

In aanwezigheid van  Vlaams  minister van Welzijn en buurman van Gelieren de heer Jo Vandeurzen, de burgemeester en schepenen van de stad  Genk, de leden van de Raad van Bestuur en de algemeen directeur van onze Scholnegroep en nog heel wat andere genodigden, was het de eer aan de Voorzitter van de Raad van het GO! de heer Eddy Baldewijns om het lint door te knippen en de school te openen.

Het was een mooi  moment voor onze school! De leerkrachten kijken er naar uit om de leerlingen te mogen verwelkomen in deze moderne bouw, voorzien van alle technische faciliteiten.

vrijdag, 29 juli, 2016

Woensdag 29 juni mochten 103 zesdejaars hun getuigschrift basisonderwijs in ontvangst nemen tijdens de plechtige proclamatie.

In aanwezigheid van hun ouders en genodigden kwamen zij beurtelings heel fier tot bij hun leerkracht om dit document in ontvangst te nemen.

De proclamatie werd opgeluisterd door verschillende muzikale intermezzo’s gebracht door onze eigen leerlingen.

Veel succes aan deze leerlingen met hun verdere studies.

      

woensdag, 29 juni, 2016

Woensdag 29 juni om 14.00u. was het een bijzonder moment voor de kleuters van de 3de kleuterklas van onze school. Zij namen afscheid van hun kleutertijd en ontvingen uit handen van hun juf hun kleuterdiploma.

Het was een mooie viering waarbij de kleuterjuffen aan de hand van gedichten terugblikten op de kleuterperiode van deze kinderen.

We wensen al deze kleuters veel succes in het 1ste leerjaar.

       

zaterdag, 25 juni, 2016

Het weer speelde dit jaar heel wat parten voor het schoolfeest in Gelieren. Eerst werd het al een keertje uitgesteld omwille van de weersomstandigheden, maar ook zaterdag 25 juni, leek het allemaal fout te lopen.

Dankzij de positieve ingesteldheid van iedereen werd het om 16.00u. toch nog droog en konden al onze leerlingen stralen op hun schoolfeest. Het werd nog een zeer leuke, kleurrijke en fijne namiddag.

Bedankt aan iedereen voor het begrip en de steun! 

   

maandag, 20 juni, 2016

Na een periode van 2 jaar was het vrijdag 10 juni een grote dag voor de wijkschool. Die dag werd de nieuwbouw opgeleverd en werden wij de trotse eigenaar van een prachtig gebouw voorzien van alle faciliteiten om goed onderwijs te kunnen gegeven.

Het is het architectenbureau M10-architecten die instonden voor het ontwerp van het gebouw. De aannemer was Margema. Gedurende twee jaar werd er door alle partijen om tot dit mooie resultaat te komen.

Donderdag 30 augustus zal de officiële inhuldiging plaatsvinden

maandag, 6 juni, 2016

Zondag 5 juni vond onder een stralende hemel het schoolfeest van De Reinpad plaats.
Onze leerlingen trakteerden alle bezoekers op een mooie dans die ervoor zorgden dat iedereen een goed gevoel kreeg!
Er was een Vlaamse kermis, frietjes om van te smullen, hot-dogs, … , kortweg het was één groot feest!
De opbrengst zal gebruikt worden voor het aankopen van nieuwe speeltuigen voor op de speelplaats.
Kijk zeker bij foto’s voor meer sfeerbeelden van dit schoolfeest.

  

maandag, 9 mei, 2016

Zondag 8 mei vond in Genk de 6de editie van Genk loopt .
Wij hebben met heel wat leerlingen en leerkrachten deelgenomen en werden zo al bekroond als school met het meest aantal deelnemers.
Omdat wij dit schooljaar gewerkt hebben rond een goed gevoel, hebben wij die dag ook gelopen voor het goede doel! Alle lopers samen hebben het bedrag van €1604 ingezameld voor de mediclowns!
Dinsdag 21 juni jl. hebben wij dit bedrag mogen overhandigen aan de heer Eddy Smits van de mediclowns.
Wij hopen dat er dankzij deze bijdrage heel wat zieke kinderen aan het lachen gebracht kunnen worden door deze clowns.

 

Pagina's