maandag, 6 november, 2017

In de klassen van het 5de leerjaar gaan we ook dit schooljaar weer aan de slag met het project Rots en Water. Dit is een weerbaarheidstraining waarbij grenzen leren stellen, werken aan een positief zelfbeeld, het opkomen voor jezelf en respect centraal staan. Deze sessies worden gegeven door juf Anke die hiervoor de vorming gevolgd heeft.

De eerste les is in elke klas van de Reinpad al gepasseerd. Ondertussen is er ook in Gelieren gestart.

Vraag maar eens aan zoon / dochter hoe dit ervaren werd!