donderdag, 26 oktober, 2017

Jaarlijks slaan de leermeesters van de verschillende levensbeschouwingen de handen in elkaar om een interlevensbeschouwelijk project te doen. Deze keer stond dit in het teken van kansarmoede.

De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van beide vestigingen hebben tijdens de week van ‘verzet tegen armoede’ (van 16 tot en met 22 oktober) , spelenderwijs nagedacht over wat leven in armoede kan betekenen. Via een spelbord kwamen ze op allerlei doe –opdrachten, weetjes, stellingen en obstakels terecht. Ook ontdekten ze  wat er vanuit de verschillende levensbeschouwingen gedaan werd om de knoop voor mensen in armoede iets losser te maken. Het was bij momenten heel stil… .

Uit deze lessen is ook een mooi lied met een duidelijke boodschap rond kansarmoede ontstaan.