woensdag, 6 september, 2017

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar kleurde onze school helemaal fluo! Dit had alles te maken met het nieuwe jaarthema ‘veiligheid’. Onder het motto “allen samen voor veiligheid!” willen wij dit schooljaar in de school aandacht besteden aan de veiligheid van onze leerlingen.

Elke leerling kreeg de eerste schooldag een fluohesje met daarop het logo van de school. Vanaf 1 september verwachten we dat alle leerlingen dit hesje dragen op de weg naar school en de weg naar huis. Deze hesjes hebben wij als school aan onze kinderen kunnen schenken dankzij een subsidie van de provincie Limburg en de steun van onze beide oudercomités. Dit is nog maar één actie die kadert in dit jaarthema. Veiligheid is dit jaar topprioriteit in De Reinpad – Gelieren!